Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies.

Jeżeli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celach statystycznych.

X

 

Obok Programu Lojalnościowego, klienci sklepu Fryzela mogą otrzymać Kartę Stałego Klienta. Jest to karta rabatowa, która upoważnia do 5% rabatu przy każdych zakupach. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Karty Stałego Klienta.
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 1. KARTĘ STAŁEGO KLIENTA wydaje firma "FRYZELA" Elżbieta Chwicewska, Stanisław Chwicewski Spółka jawna 15-379 Białystok ul. Pińska 2, zwana dalej Organizatorem.
 2. KARTA STAŁEGO KLIENTA przeznaczona jest dla klientów sklepu detalicznego "FRYZELA", mieszczącego się przy ul.Wyszyńskiego 2/1 lok 9.
 3. Organizator posiada wyłączne prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 4. Poprzez podpis na karcie zgłoszeniowej, uczestnik dobrowolnie udostępnia Organizatorowi swoje dane osobowe w związku z uczestnictwem w programie i udziela zgody na ich gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie w celach operacyjnych i marketingowych.
 5. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 101 z 2002r. poz.926 z późniejszymi zmianami ).
 6. Klient nabywa prawo do 5% zniżki na zasadach opisanych w regulaminie.
 
WARUNKI UZYSKANIA KARTY STAŁEGO KLIENTA
 
 1. Osoba zainteresowana jest zobowiązana podać w sposób pełny i zgodny z prawdą dane personalne. Karta zgłoszeniowa zawierajaca braki lub karta bez podpisu jest nieważna. Klient jest zobowiązany powiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych.
 2. Każdy z uczestników otrzymuje wyłącznie jedną KARTĘ STAŁEGO KLIENTA.
 3. KARTA STAŁEGO KLIENTA nie jest kartą płatniczą.
 4. Klient otrzymuje KARTĘ STAŁEGO KLIENTA bezpłatnie.
 5. Klient otrzymuje KARTĘ STAŁEGO KLIENTA dokonując jednorazowego zakupu na kwotę 150 zł. 

5a. Klient otrzymuje KARTĘ STAŁEGO KLIENTA w przypadku przedstawienia paragonów z kasy fiskalnej na kwotę 150 zł wystawionych w okresie sprzedażowym nie dłuższym, niż  dwa miesiące liczone od daty pierwszego z nich.

5b. Klient otrzymuje KARTĘ STAŁEGO KLIENTA w przypadku, wymiany KARTY STAŁEGO KLIENTA ze "starej" na "nową".

 1. Zniżką na KARTĘ STAŁEGO KLIENTA nie są objęte artykuły promocyjne.
 2. Jeżeli Klient nie posiada KARTY STAŁEGO KLIENTA w trakcie dokonywania zakupów nie otrzymuje zniżki.
 3. Organizator może w dowolnym czasie zdecydować o zakończeniu programu KARTY STAŁEGO KLIENTA.